Forsidebilde3

Vår målsetning:

På grunnlag av kunnskap, gjennomføringsevne
og kvalitet skal BGB selskapene gi
det aller beste prosjektresultat.

Birkeland Grunn & Betong

Et autorisert entreprenørselskap som utfører oppdrag innen:

  • Boligfeltutbygging
  • Næringsområder
  • Vegbygging
  • VA-utbygging
  • Riving
  • Natursteinsmuring
  • Grunnarbeid på boliger og industribygg

Vi er lokalisert i Lillesand, og har vårt hovedmarked i distriktet mellom Kristiansand og Arendal.

BGB Eiendom

Søsterselskapet til Birkeland Grunn & Betong A/S. BGB Eiendom er et selskap som driver eiendomsutvikling innenfor bolig og næring. Selskapet har flere modeller for utvikling gjennom oppkjøp av hele områder, eller i et samarbeid med grunneiere.

Selskapenes målsetting er å gi det aller beste prosjektresultatet på grunnlag av kunnskap, gjennomføringsevne og kvalitet.

Referanser

2015-2016: Vippa FUS barnehage – grunnarbeid og opparbeidelse av uteareal for ny barnehage på Nedenes i Arendal.

2011-2015: Dvergsnes Boligfelt B2-B3 – infrastruktur, opparbeidelse av eneboligtomter, grunnarbeid for rekkehus og boligblokker, lekeplasser, fotballbane, brygger, sandstrand og amfi.

2015: Vennesla Svømmehall – grunnarbeid for bygging av ny svømmehall.

2015: Bergemoen – ny gang-og sykkelvei på Bergemoen i Grimstad.

2014: Birkenes FUS barnehage avd. Birkeland – grunnarbeid og opparbeidelse av uteareal for ny barnehage.

2013-2014: Bergshaven Park – utvidelse av boligfelt i Lillesand.

SAMARBEIDSPARTNERE

Robusto AS

Robusto Agder AS grovknuser og finknuser alle typer pukk, sand og singel.
Knuseverkene er mobile og flyttes ved oppdrag.

Birkenes Skog AS

Birkenes Skog AS utfører skogsarbeid ved bruk av hogstmaskin og lastbærer.

BGB Eiendom AS